Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8202
Title: Підвищення ефективності роботи компресорних станцій шляхом використання технології "Водолій" для утилізації скидної теплоти газотурбінних двигунів
Advisors: Дикий, М. О.
Keywords: ГПТУ „Водолій”
теплова схема
утилізація теплоти
проміжне охолодження циклового повітря
математичне моделювання
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Підвищення ефективності роботи компресорних станцій шляхом використання технології "Водолій" для утилізації скидної теплоти газотурбінних двигунів : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. М. О. Дикий. - К., 2013. - 106 л. + CD-ROM. - Д/б №2541-п
Abstract: Звіт про НДР 106 с., 32 рис., 53 джерела. Мета роботи – розробка і дослідження удосконаленої теплової схеми газопаротурбінної установки «Водолій», яка включає процеси проміжного охолодження циклового повітря та утилізацію скидної теплоти штатних газотурбінних приводів компресорів. В роботі вперше в світовій практиці запропоновано застосувати газопаротурбінну установку типу «Водолій» для утилізації скидної теплоти штатних газотурбінних приводів нагнітачів природного газу магістральних газопроводів України, що дозволило створити модифіковану енергозберігаючу технологію в енергетиці, промисловості, житлово-комунальному господарстві та промисловому комплексі країни. Вперше запропоновано та досліджено теплову схему, що об’єднує в утилізаційному контурі декілька штатних газотурбінних двигунів та дозволяє ефективно утилізувати їх скидну теплоту в циклі контактної газопаротурбінної енергоустановки для підвищення енергетичних показників всієї компресорної станції. Розроблена технологія утилізації скидної теплоти газотурбінних установок компресорних станцій магістральних газопроводів дозволяє підвищити ККД газотурбінних двигунів станції з 25…31% до 45…48%. Особливістю технології є можливість використання проміжного охолодження циклового повітря газотурбінного двигуна за рахунок випарного охолодження з застосуванням перегрітої води. В порівнянні з вітчизняними найбільш поширеними газотурбінними установками (ДН80, ДГ90 ДЖ59 та ін.) розроблена газопаротурбінна технологія дозволяє на 30…35% зменшити витрату природного газу на власні потреби. За екологічними показниками розроблена технологія забезпечує майже вдвічі менші викиди забруднюючих речовин в порівнянні з мінімально допустимими світовими нормами. Нові підходи в математичному моделюванні процесів в елементах газопаротурбінної установки дозволили виконати детальний параметричний аналіз запропонованої технології та отримати термодинамічні параметри розробленої енергоустановки. В результаті вдається підвищити загальний ККД використання теплоти станції до 58…60%, що на 5…7% краще за світові аналоги (Rolls-Royce (501-KH5), Kamasaki heavy industries (M1A-13CC), Ishikawajama-harima heavy industries (LM1600, Flecs M7A-01ST), General Electric (LM2500) та ін.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8202
Gov't Doc #: 0112U001663
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2541-п.pdf
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.