Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8202
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorДикий, М. О.-
dc.date.accessioned2014-07-25T09:12:04Z-
dc.date.available2014-07-25T09:12:04Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifierКВНТД І.2 13.14.04-
dc.identifierД/б №2541-п-
dc.identifier.citationПідвищення ефективності роботи компресорних станцій шляхом використання технології "Водолій" для утилізації скидної теплоти газотурбінних двигунів : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. М. О. Дикий. - К., 2013. - 106 л. + CD-ROM. - Д/б №2541-пuk
dc.identifier.govdoc0112U001663-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/8202-
dc.description.abstractЗвіт про НДР 106 с., 32 рис., 53 джерела. Мета роботи – розробка і дослідження удосконаленої теплової схеми газопаротурбінної установки «Водолій», яка включає процеси проміжного охолодження циклового повітря та утилізацію скидної теплоти штатних газотурбінних приводів компресорів. В роботі вперше в світовій практиці запропоновано застосувати газопаротурбінну установку типу «Водолій» для утилізації скидної теплоти штатних газотурбінних приводів нагнітачів природного газу магістральних газопроводів України, що дозволило створити модифіковану енергозберігаючу технологію в енергетиці, промисловості, житлово-комунальному господарстві та промисловому комплексі країни. Вперше запропоновано та досліджено теплову схему, що об’єднує в утилізаційному контурі декілька штатних газотурбінних двигунів та дозволяє ефективно утилізувати їх скидну теплоту в циклі контактної газопаротурбінної енергоустановки для підвищення енергетичних показників всієї компресорної станції. Розроблена технологія утилізації скидної теплоти газотурбінних установок компресорних станцій магістральних газопроводів дозволяє підвищити ККД газотурбінних двигунів станції з 25…31% до 45…48%. Особливістю технології є можливість використання проміжного охолодження циклового повітря газотурбінного двигуна за рахунок випарного охолодження з застосуванням перегрітої води. В порівнянні з вітчизняними найбільш поширеними газотурбінними установками (ДН80, ДГ90 ДЖ59 та ін.) розроблена газопаротурбінна технологія дозволяє на 30…35% зменшити витрату природного газу на власні потреби. За екологічними показниками розроблена технологія забезпечує майже вдвічі менші викиди забруднюючих речовин в порівнянні з мінімально допустимими світовими нормами. Нові підходи в математичному моделюванні процесів в елементах газопаротурбінної установки дозволили виконати детальний параметричний аналіз запропонованої технології та отримати термодинамічні параметри розробленої енергоустановки. В результаті вдається підвищити загальний ККД використання теплоти станції до 58…60%, що на 5…7% краще за світові аналоги (Rolls-Royce (501-KH5), Kamasaki heavy industries (M1A-13CC), Ishikawajama-harima heavy industries (LM1600, Flecs M7A-01ST), General Electric (LM2500) та ін.-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.rightsЗвіт захищений авторським правом. Переглянути його можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.uk
dc.subjectГПТУ „Водолій”uk
dc.subjectтеплова схемаuk
dc.subjectутилізація теплотиuk
dc.subjectпроміжне охолодження циклового повітряuk
dc.subjectматематичне моделюванняuk
dc.titleПідвищення ефективності роботи компресорних станцій шляхом використання технології "Водолій" для утилізації скидної теплоти газотурбінних двигунівuk
dc.typeTechnical Reportuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page106 л.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc621.11uk
dc.publisherНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2541-п.pdf
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.