Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8204
Title: Розробка та дослідження високоефективних ресурсозберігаючих методів і засобів забезпечення теплових режимів наносупутника НТУУ "КПІ"
Advisors: Рассамакін, Б. М.
Keywords: наносупутник
теплові режими
льотна модель
розробка
дослідження
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка та дослідження високоефективних ресурсозберігаючих методів і засобів забезпечення теплових режимів наносупутника НТУУ "КПІ" : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Б. М. Рассамакін. - К., 2013. - 147 л. + анот. звіт + CD-ROM. - Д/б №2540-п
Abstract: Звіт про НДР: 147 с., у тому числі: 96 рис., 16 табл., 32 джерел. Об’єкт дослідження − наносупутник та засоби забезпечення його теплових режимів роботи. Мета роботи – створення методів та засобів забезпечення теплового режиму роботи наносупутника, які не витрачають енергію для підтримки необхідної робочої температури приладів, обладнання, теплонавантажених елементів. Методи дослідження: теоретичний, − створення математичної моделі теплового режиму наносупутника і моделювання його теплового режиму, та експериментальний, − дослідження моделі наносупутника у наземних умовах, які імітують дію основних космічних факторів. У результаті виконання роботи створено експериментальну льотну модель наносупутника та конструктивно-технологічні засоби забезпечення його теплового режиму, електронні підсистеми наносупутника, програма та методика випробування наносупутника при впливі факторів космічного простору з урахуванням його орієнтації на орбіті. У процесі виконання роботи: 1) створена модель теплових режимів усіх підсистем наносупутника, розроблені програми та методики, отримані експериментальні дані теплофізичних характеристик підсистем; 2) доопрацьована інженерна модель наносупутника, розроблена ескізна конструкторська документація льотної моделі, виготовлені її підсистеми; 3) виготовлена льотна модель наносупутника та проведені її автономні наземні випробування у термокамері в умовах впливу космічних факторів.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8204
Gov't Doc #: 0112U002597
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2540-п.doc
  Restricted Access
47.51 MBMicrosoft WordView/Open
anot. zvit.doc
  Restricted Access
175 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.