Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/832
Title: Автоматизація типових установок і комплексів. Елементи та пристрої автоматики. Дослідження системи регулювання температури
Authors: Алтухов, Євгеній Іванович
Дубовик, Володимир Григорович
Мануілов, Віктор Данилович
НТУУ «КПІ»
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Keywords: прилад ЭРВЕН
пристрої автоматики
елементи автоматики
регулювання температури
Issue Date: 2010
Citation: Автоматизація типових установок і комплексів. Елементи та пристрої автоматики. Дослідження системи регулювання температури [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Є. І. Алтухов, В. Г. Дубовик, В. Д. Мануілов. - Електронні текстові дані (1 файл: 6,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - 28 c. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/832
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-058.doc
  Restricted Access
6.26 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.