Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8390
Title: Розробка інформаційної системи супроводження процесу передбачення
Advisors: Панкратова, Н. Д.
Keywords: технологічне передбачення
метод аналізу ієрархій
метод морфологічного аналізу
метод Делфі
семантичні мережі
ситуаційне числення
складні системи великої розмірності
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка інформаційної системи супроводження процесу передбачення : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Н. Д. Панкратова. - К., 2013. - 135 л. + CD-ROM. - Д/б №2523-п
Abstract: Звіт про НДР: 135 стор., 43 рис., 40 табл., 35 посилань. Обєкт дослідження: складні системи різної природи з присутністю людського фактору. Мета роботи – створення інформаційної системи супроводження процесу передбачення для побудови альтернатив сценаріїв перспективних напрямів розвитку новітніх технологій розвитку на рівні держави, галузей та регіонів, великих підприємств і мегаполісів на основі методологій технологічного передбачення. Результатом роботи є розробка інформаційної системи супроводження процесу передбачення, що забезпечить можливість довгострокового передбачення поведінки складних систем різної природи (соціальних, економічних, технічних, екологічних та ін.), що функціонують під впливом суттєво нелінійних явищ на всіх етапах життєвого циклу з урахуванням взаємних впливів та зв’язків між ними, суттєвих невизначеностей та багатофакторних ступенів й рівнів ризику, та забезпечення раціонального синтезу й вибору такої стратегії, що гарантує сталий розвиток досліджуваної системи відповідно до умов розвитку обраних у сценаріях ключових технологій та галузей. Наведено практичні приклади застосування методів якісного аналізу в розробці сценаріїв майбутніх подій з урахуванням невизначеності різної природи та факторів ризику. Методи дослідження: системний аналіз, cценарний аналіз, методи аналізу ієрархій та морфологічного аналізу, метод Делфі, семантичне моделювання, ситуаційна логіка.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8390
Gov't Doc #: 0112U003164
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2523-п.doc
  Restricted Access
17.51 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.