Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8391
Title: Підвищення ефективності та надійності функціонування устаткування ТЕС та малої енергетики в змінних режимах експлуатації
Advisors: Кєсова, Л. О.
Keywords: котельний агрегат
низькореакційне паливо
вугілля
пил
псевдозрідження
пиложивильник
пальник
система автоматичного регулювання
регулятор
об'єкт керування
енергоблок
теплова електрична станція
парова турбіна К-200-130
циліндр високого тиску
циліндр середнього тиску
стопорний клапан
індивідуальний ресурс
малоциклова утомленість
парковий ресурс
допустима кількість циклів до появи тріщин
продовження експлуатації енергоблоку
алгоритм функціонування
критерій оптимізації
енергоефективність
робастність
енергоблоки
парові котли
парові турбіни
автоматичне регулювання
управління
оптимізація
діагностика
надійність
експертні системи
технічне та програмне забезпечення
мікрофакельне спалювання
стабілізатор полум'я
діапазон сталого горіння
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Підвищення ефективності та надійності функціонування устаткування ТЕС та малої енергетики в змінних режимах експлуатації : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб Л. О. Кєсова. К., 2013. - 498 л. (Ч.1 + Ч.2) + CD-ROM. - Д/б №2539-п
Abstract: Звіт про НДР: 501 с., 205 рис, 37 табл., 213 джерел. Об`єкти досліджень – системи пилоподачі на пальники котлів енергоблоків потужністю 300 МВт, що спалюютьнизькореакційне вугілля марки АШ;процеси мікрофакельного спалювання газоподібного палива в пальникових пристроях стабілізаторного типу з підвищеною сталістю горіння; залишковий ресурс та продовження строку експлуатації вискотемператуних елементів парових турбін; автоматизована система технічної діагностики енергоблоків; структури сучасних систем автоматичного керування енергоблоками ТЕС. Мета роботи: підвищення ефективності та надійності функціонування устаткування ТЕС та малої енергетики в змінних режимах експлуатації;підвищення ефективності роботи аераційних пиложивильників пиловугільних котлів ТЕС в системі пилоподачі з високою концентрацією (під тиском) у маневрових режимах експлуатації енергоблоків;аналіз засобів організації, конструкцій і характеристик робочого процесу газових пальникових пристроїв стабілізаторного типу, які використовуються для одержання гарячого теплоносія, розробка пальникових пристроїв і попереднє дослідження таких пальникових установок у випробувальній лабораторії кафедри ТЕУ Т та АЕС;збільшення ресурсу парових турбін на основі визначення їх індивідуального ресурсу та технічних рішень щодо маловитратної модернізації (на прикладі турбіни типу К-200-130);розробка та впровадження сучасних методів комп‘ютерної діагностики, моніторингу та автоматичного управління енергоблоками для забезпечення надійного і якісного функціонування теплоенергетичних об’єктів при змінних навантаженнях;розробка, випробування і впровадження нових регуляторів для побудови систем керування на основі принципів параметричної оптимізації та адаптаціїдля функціонування теплоенергетичних об’єктів в умовах зміни навантаження енергоблоків. Метод досліджень: аналіз літературних даних характеристик і конструкцій пальникових пристроїв, проведення експериментальних досліджень пальникових пристроїв на дослідному стенді з виміром відповідних режимних параметрів, обробка дослідних даних за відповідними методиками. Розробка, випробовування та впровадження нових регуляторів для побудови високоефективних систем керування на основі принципів параметричної оптимізації та адаптації, робастного керування при забезпеченні надійного і високоефективного функціонування теплоенергетичних об’єктів в умовах зміни їх динаміки при змінах навантажень.Розроблені технічні і програмні засоби та макет системи діагностики та управління енергоблоку. Наукова новизна: оптимізація показників режимів експлуатації аераційних пиложивильників для поліпшення роботи системи пилоподачі з високою концентрацією під тиском, що є альтернативою традиційних систем з лопатевими пиложивильниками, які мають суттєві недоліки. Новий метод покращення стабілізаційних характеристик факелу полягає в отриманні нових даних щодо аеродинамічних характеристик, які відображають структуру швидкості потоку в зоні рециркуляції за стабілізатором при різних схемах подачі палива, визначенні структури факелу і граничних режимів роботи стабілізаторних пальникових пристроїв щодо бідного і багатого зриву. Новий підхід до вирішення проблеми подовження терміну експлуатації роторів, корпусів і стопорних клапанів циліндрів високого та середнього тиску потужних парових турбін; математична модель теплового, напружено-деформованого станів та малоциклової утомленості на базі 3D-просторових аналогів. Нова концепція управління та діагностики з моделюванням і розробкою новітніх алгоритмів на базі сучасних програмно-технічних комплексів. Розроблено принципи та наукові засади створення системи діагностики та керування енергоблоками, які дозволяють зберігати ефективність управління об’єктами при зміні режимів їх роботи; та нова структура побудови регуляторів, що здатні працювати при зміні режимів роботи теплоенергетичних агрегатів і забезпечувати нечутливість системи керування до зміни параметрів об’єкта. Практичне значення, галузь застосування. Результати роботи можуть бути використані при реконструкції чи новому будівництві енергоблоків теплових електричних станцій. Розроблена та обґрунтована методика розрахунку системи ПВКт для котлів енергоблоків 300 МВт, що спалюють низькореакційне вугілля. Дане ГКД встановлює порядок і методи розрахунку системи ПВКТ в цілому та її елементів: проміжного бункеру пилу; аераційного пиложивильника; пилопроводів до пальників; змішувачів пилу з повітрям (первинним, транспортуючим); системи повітропостачання для аерації та транспорту пилу. Запропоновано пальниковий пристрій стабілізаторного типу, який показав високу сталість горіння палива та ефективність роботи в широкому діапазоні режимів по швидкості повітря і підігріву газів (коефіцієнту надлишку повітря). Надані висновки та рекомендації щодо подовження експлуатації корпусних деталей (циліндрів високого та середнього тиску, корпусів стопорних клапанів) і роторів парових турбін К-200-130 ст. № 11,13,14,15 «Луганська ТЕС» Запропоновані методи дозволяють синтезувати одно- та багатовимірні системи автоматичного регулювання, які здатні ефективно працювати у всьому діапазоні зміни навантаження ТЕС. Результати роботи пройшли експериментально-промислові випробовування, що підтверджено відповідними актами.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8391
Gov't Doc #: 0112U001751
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2539-п (Ч.1).docx
  Restricted Access
13.05 MBMicrosoft Word XMLView/Open
2539-п (Ч.2).docx
  Restricted Access
7.35 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.