Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8407
Title: Розробка технологічних основ отримання новітніх багатофункціональних порошкових конструкційних матеріалів за участю самофлюсівних сплавів
Advisors: Степанчук, А. М.
Keywords: композиційні матеріали
змочуваність
просочування
пресування
спікання
штампування
амбразивний знос
корозія
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка технологічних основ отримання новітніх багатофункціональних порошкових конструкційних матеріалів за участю самофлюсівних сплавів : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. А. М. Степанчук. - К., 2013. - 200 л. + CD-ROM. - Д/б №2533-п
Abstract: Обсяг роботи: стор. 200; рис. 95; табл. 34; джерел 86. В роботі проведено аналіз сучасного стану отримання порошкових композиційних матеріалів для виготовлення з них виробів конструкційного призначення для роботи в умовах тяжких навантажень. Показано, що перспективними матеріалами для створення таких матеріалів є композиції з заліза та самофлюсівних сплавів. Вивчено процес змочування розплавами самофлюсівного сплаву поверхонь заліза і його сплавів та взаємодії між ними. Встановлено, що ступінь змочування залежить від температурних та кінетичних параметрів і складу сплавів на основі заліа. За температури 1150–12000С і часі ізотермчної витримки 20–30 хв. залізо і всі його сплави практично повністю змочуються розплавами самофлюсівних сплавів. Показано, що при взаємодії розплавів самофлюсівних сплавів з залізом і його сплавами має місце їх взаємна розчинність з утворенням нових структурних складових вигляд яких залежить від часу та температури взаємодії. Останнє приводить до зміни властивостей складових композиційного матеріалу та зменшенню їх градієту на межі поділу фаз. Вивчені умови компактування порошкових виробів пресуванням вихідних порошкових шихт з наступним спіканням у присутності рідкої фази при атмосферному і високому тиску захисного газового середовища, просочуванням та гарячою штамповкою. В роботі показано, що змінюючи склад та умови отримання композиційних матеріалів можна регулювати їх структуру і, тим самим, отримувати їх з наперед заданими властивостями. При цьому необхідними умовами є наявність змочування розплавом самофлюсивного сплаву частинок порошку заліза, взаємодії між ними та максимальної щільності виробів.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8407
Gov't Doc #: 0112U000718
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2533-п.doc
  Restricted Access
37.02 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.