Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8408
Title: Високоефективні пристрої обробки сигналів на основі двофазних кристалоподібних структур
Advisors: Нелін, Є. А.
Keywords: кристалоподібна структура
електромагнітний кристал
мікросмужкові пристрої
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Високоефективні пристрої обробки сигналів на основі двофазних кристалоподібних структур : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Є. А. Нелін. - К., 2013. - 117 л. + CD-ROM. - Д/б №2530-п
Abstract: Звіт про НДР: 117 с., 85 рис., 3 табл., 77 джерела. Об’єкт дослідження — кристалоподібні структури (КС) та пристрої на їх основі. Мета роботи — розробка методів моделювання та технічних рішень високоефективних двофазних КС та пристроїв на їх основі. Методи дослідження — розробка моделей та комп`ютерне моделювання ДФКС та пристроїв на їх основі, експериментальні дослідження макетів пристроїв. Для підвищення ефективності мікросмужкових пристроїв обробки сигналів запропоновано двофазні КС, що забезпечують збільшення розв’язки сигналів у смугах пропускання і подавлення до 60 дБ та зменшення розмірів пристроїв у 2…4 рази за рахунок суттєвого збільшення локалізації електромагнітного поля у порівнянні з традиційними структурами. Розроблено фізико-технічні основи двофазних КС та пристроїв, що включають математичні та комп’ютерні моделі таких структур, аналітичні співвідношення між характеристиками та конструктивними параметрами структур, запатеновані технічні рішення. Виконано розробку макетів пристроїв та експериментально досліджено їх характеристики. Розроблено методику проектування пристроїв обробки сигналів на основі двофазних КС. Результати НДР упроваджено в навчальний процес в навчальних дисциплінах, при підготовці дисертаційних та атестаційних робіт. Результати роботи можуть бути реалізовані на підприємствах радіоелектронного профілю, у відповідних навчальних закладах України. Прогнозні припущення щодо розвитку об`єкта дослідження — розширення функціональності, областей застосування та підвищення технологічності.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8408
Gov't Doc #: 0112U001657
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2530-п.doc
  Restricted Access
7.63 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.