Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8527
Title: Фінансовий менеджмент
Authors: Кам'янська, Ольга Вікторівна
Жигалкевич, Жанна Михайлівна
Keywords: фінансовий менеджмент
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей: 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», 7.03060104, 8.030604 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»; галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Кам'янська, Ж. М. Жигалкевич. – Електронні текстові дані (1 файл: 806 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 57 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8527
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FinMan.pdf
  Restricted Access
806.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.