Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/853
Title: Теорія механізмів і машин
Authors: Кірієнко, Олена Анатоліївна
Keywords: курсове проектування
теорія механізмів
Issue Date: 2010
Citation: Кірієнко, О. А. Теорія механізмів і машин [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів інженерно-хімічних спеціальностей / О. А. Кірієнко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 2,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Курсове проектування з теорії механізмів і машин (ТММ) сприяє закріпленню, поглибленню та узагальненню отриманих у курсі теоретичних знань, застосуванню цих знань до комплексного розв'язання конкретних інженерних задач з дослідження та розрахунку механізмів і машин. Воно розвиває у студентів творчу ініціативу та самостійність, підвищує їх цікавість до вивчення дисципліни та прищеплює деякі навички науково-дослідної роботи.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/853
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-133.pdf
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.