Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8589
Title: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Розрахунок та дослідження цифрових фільтрів» з дисципліни «Методи обробки акустичних сигналів» для напрямів підготовки (спеціальностей): 6.050803 «Акустотехніка»
Authors: Продеус, А. М.
Keywords: цифрові фільтри
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Продеус, А. М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Розрахунок та дослідження цифрових фільтрів» з дисципліни «Методи обробки акустичних сигналів» для напрямів підготовки (спеціальностей): 6.050803 «Акустотехніка» [Електронний ресурс] / А. М. Продеус ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 4,82 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 27 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8589
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ААЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_MOAS_1.doc
  Restricted Access
4.94 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.