Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8663
Title: Англійська мова професійного спрямування
Authors: Борковська, Інна Пилипівна
Лебедєва, Марія Олександрівна
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Борковська, І. П. Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 3 курсу факультету соціології та права спеціальності 7.060101 «Правознавство» до виконання комплексних контрольних робіт / І. П. Борковська, М. О. Лебедєва ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 327 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 65 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8663
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Borkovska_Lebedeva.pdf
  Restricted Access
327.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.