Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8666
Title: Англійська мова загальнотехнічного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Англійська мова загальнотехнічного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 2 курсу факультету інформатики та обчислювальної техніки до виконання комплексних контрольних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. О. Великодська. – Електронні текстові дані (1 файл: 332 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 49 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8666
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Velykodska.pdf
  Restricted Access
332.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.