Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8737
Title: Англійська мова професійного спрямування (поглиблено)
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 5-6 курсів ОКР «магістр» факультету біомедичної інженерії до виконання комплексних контрольних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. М. Компанець. − Електронні текстові дані (1 файл: 329 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 69 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8737
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Kompanets.pdf
  Restricted Access
329.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.