Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8776
Title: Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення магістерської дисертації (дипломної роботи) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії»
Keywords: магістерські дисертації
дипломні роботи
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення магістерської дисертації (дипломної роботи) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 387 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8776
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КВМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_do_vykon_dyplomn_rob.pdf
  Restricted Access
387.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.