Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8778
Title: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів та підготовки до модульних та залікових контрольних робіт з кредитного модуля «Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва - 2» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» професійного спрямування «Інструментальне виробництво» денної форми навчання
Authors: Чікін, С. В.
Keywords: самостійні роботи
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів та підготовки до модульних та залікових контрольних робіт з кредитного модуля «Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва - 2» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» професійного спрямування «Інструментальне виробництво» денної форми навчання [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 346 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 16 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8778
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_samost_rob.pdf
  Restricted Access
346.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.