Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8778
Title: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів та підготовки до модульних та залікових контрольних робіт з кредитного модуля «Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва - 2» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» професійного спрямування «Інструментальне виробництво» денної форми навчання
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Keywords: самостійні роботи
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_samost_rob.pdf
  Restricted Access
346.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.