Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8787
Title: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи та підготовки до модульних та залікових контрольних робіт студентів з дисципліни (кредитного модуля) «Патентознавство та авторське право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «магістр» всіх напрямків підготовки всіх спеціальностей ІТС, ФЕЛ, ФЕА, ФБТ денної форми навчання
Authors: Чікін, С. В.
Keywords: самостійні роботи
патентознавство
авторське право
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи та підготовки до модульних та залікових контрольних робіт студентів з дисципліни (кредитного модуля) «Патентознавство та авторське право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «магістр» всіх напрямків підготовки всіх спеціальностей ІТС, ФЕЛ, ФЕА, ФБТ денної форми навчання [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 652 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8787
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_sam_rob_Patentoznavstvo.pdf
  Restricted Access
652.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.