Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8791
Title: Методичні рекомендації щодо підготовки до модульних та залікових контрольних робіт з дисципліни (кредитного модуля) «Управління інтелектуальною власністю» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 8.18010011, 7.18010011 «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії»
Authors: Чікін, С. В.
Keywords: контрольні роботи
інтелектуальна власність
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні рекомендації щодо підготовки до модульних та залікових контрольних робіт з дисципліни (кредитного модуля) «Управління інтелектуальною власністю» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 8.18010011, 7.18010011 «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 361 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 13 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8791
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_kontr_rob_UIV.pdf
  Restricted Access
361.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.