Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8792
Title: Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсового проекту з дисциплін «Металорізальні верстати», «Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва» та «Конструювання обладнання металообробних цехів» для студентів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.050503 «Машинобудування» професійного спрямування «Металорізальні верстати і системи» та «Інструментальне виробництво» і освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст/магістр» напряму 6.050502 «Інженерна механіка» по спеціальності 7.05050201 / 8.05050201 «Технологія машинобудування» денної та заочної форми навчання
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Keywords: курсові проекти
металорізальні верстати
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_KP_MV.pdf
  Restricted Access
576.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.