Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8914
Title: Методичні вказівки до виконання звіту з переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування»
Keywords: переддипломна практика
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання звіту з переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Степанюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 510 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 24 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8914
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (МАХНВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vymogy_do_praktyky-3.pdf
  Restricted Access
510.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.