Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8941
Title: Аналогові системи
Keywords: теорія автоматичного керування
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Аналогові системи [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» напряму «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологічні комплекси» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Ситніков. – Електронні текстові дані (1 файл: 300 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 43 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8941
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АХВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_TAU.pdf
  Restricted Access
300.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.