Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8946
Title: Базові алгоритми числового аналізу
Keywords: числові методи
Pascal
робота з масивами
підпрограми
побудова годографів
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Базові алгоритми числового аналізу [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Числові методи» для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» напряму «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологічні комплекси» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Ситніков. – Електронні текстові дані (1 файл: 230 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 42 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8946
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АХВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Bazovi_algorytmy.pdf
  Restricted Access
230.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.