Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8947
Title: Інтерполяція та згладжування
Keywords: інтерполяція
згладжування
Pascal
метод Гауса
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Інтерполяція та згладжування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Числові методи» для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» напряму «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологічні комплекси» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Ситніков. – Електронні текстові дані (1 файл: 277 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 60 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8947
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АХВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Interpoliatsia.pdf
  Restricted Access
277.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.