Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8987
Title: Методи побудови платформо-незалежних паралельних систем автоматизованого схемотехнічного проектування з засобами доступу через інтернет
Advisors: Петренко, А.
Keywords: платформо-незалежна система
веб-сервіс
сервіс-орієнтована архітектура
САПР
суперкомп'ютер
інтернет
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Методи побудови платформо-незалежних паралельних систем автоматизованого схемотехнічного проектування з засобами доступу через інтернет : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. А. Петренко. - К., 2013. - 97 л.+ анот. звіт + акт + CD-ROM. - Д/б №2527-п
Abstract: Звіт про НДР: 97 с., 46 рис., 16 табл., 38 джерел. Об’єкт досліджень - комплекс схемотехнічного проектування у вигляді веб-послуги через мережу Інтернет. Мета роботи - дослідження та розробка нових підходів побудови платформо-незалежних паралельних систем оброблення інформації у вигляді розподіленої системи проектування NetALLTED із засобами віддаленого доступу через Інтернет. Метод дослідження - моделювання складних систем, статистичний аналіз, моделювання систем масового обслуговування. Запропановано новітні підходи до розробки методів та алгоритмів побудови великих комплексів у вигляді взаємодіючих веб-сервісів, та їх використання для забезпечення віддаленого доступу до пакету NetALLTED за допомогою звичайного браузеру у режимі з багатьма користувачами, що забезпечує їх крос-платформність, повторну вживаність, гнучкість та можливість модернізації. Розроблено оригінальну систему обробки запитів для багатьох користувачів, що включає системи: зберігання завдань та результатів, авторизації або ідентифікації користувача, перекодування вхідних/вихідних даних до єдиного формату для роботи комплексу, як платформо-незалежної системи. Винайдені оптимальні шляхи побудови веб-сервісів з доступом до складних комплексів за допомогою веб-технологій та системою обробки запитів до комплексу NetALLTED. Розроблені методи побудови розподіленої системи комп’ютерного проектування складних об’єктів надали комплексу NetALLTED властивості яких не має на сьогодні жоден з відомих комплексів аналогічного типу. Запропоновані підходи та методи створення сервісів мають універсальний характер і їх можна впроваджувати при побудові платформо-незалежних паралельних систем комп’ютерного проектування для вирішення прикладних науково-технічних задач, таких як проектування на схемотехнічному рівні електронних, гідравлічних, механічних та інших об’єктів. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка методології побудови динамічної архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення на базі об’єднання веб, грід і хмарних сервісів.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8987
Gov't Doc #: 0112U001089
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2527-п.doc
  Restricted Access
4.64 MBMicrosoft WordView/Open
anot.zvit.doc
  Restricted Access
136.5 kBMicrosoft WordView/Open
akt.doc
  Restricted Access
110.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.