Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9003
Title: Проектування систем з розподіленими базами даних
Keywords: бази даних
SQL сервери
DELPHI
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Проектування систем з розподіленими базами даних [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійних робіт кредитного модуля «Проектування систем з розподіленими базами даних» для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» спеціальностей: 8.05010105 (освітній рівень - магістр) і 7.05010105 (освітній рівень - спеціаліст) «Комп’ютерний еколого - економічний моніторинг» напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» спеціальностей: 8.05010301 (освітній рівень - магістр) і 7.05010301 (освітній рівень - спеціаліст) «Програмне забезпечення систем» всіх форм навчання, 8.05010302 (освітній рівень - магістр) і 7.05010302 (освітній рівень - спеціаліст) «Інженерія програмного забезпечення» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. І. Гайдаржи, О. Б. Васильєва. – Електронні текстові дані (1 файл: 319 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 68 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9003
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АПЕПС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RBD_samost_rob.doc
  Restricted Access
319 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.