Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9030
Title: Методи дослідження та моделі сталого розвитку та трансормаційних процесів у великих соціо-економічних системах
Authors: Макаренко, С.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: сталий розвиток
трансформація суспільства
математичне моделювання
нейромережні моделі
багатоагентні моделі
клітинні автомати
ментальні властивості
прогнозування
команди агентів
електронне врядування
комплекс моделей
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Методи дослідження та моделі сталого розвитку та трансормаційних процесів у великих соціо-економічних системах : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. Макаренко. - К., 2013. - 137 л. + CD-ROM. - Д/б №2404-ф
Abstract: Звіт про НДР: 136.с., 42 рис., 55 джерел Запропоновано новий підхід до розгляду сталого розвитку, що базується на застосуванні моделей та концепцій з врахуванням властивості асоціативної пам’яті. Запропоновано формалізацію проблеми сталого розвитку, що враховує різну природу підсистем, ментальні особливості населення та існування потреб наступних поколінь в ресурсах. Розроблено постановки задач моделювання поведінки великих об’єднань людей з урахуванням взаємодії та ментальності людей на базі моделей нейромережного типу, клітинних автоматів та мультиагентних систем. Промодельовано зміни суспільної думки у великих соціальних системах за допомогою спрощених моделей з застосуванням реальних даних з ГІС, зокрема у випадку вивчення виборчої кампанії на рівні країни. Наведено результати системного аналізу проблеми електронного врядування та запропоновано пропозиції щодо можливостей її моделювання. Розроблено підходи до формалізації задач перетворення і розвитку великих соціо- техніко- природних систем. Розглянуто проблему сполучення різних моделей та різних структур та типів існуючих даних.
Gov't Doc #: 0111U002372
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9030
Other Identifiers: КВНДТ 1.1 01.05.04
Д/б №2404-ф
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2404-ф.pdf
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.