Skip navigation

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 3(95) : [19] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Очищення забруднених вод від сполук Cr та U з використанням стовпчастих Al- і Al/Fe-глинПилипенко, Ігор Володимирович; Ковальчук, Ірина Андріївна; Корнілович, Борис Юрійович; Pylypenko, Igor V.; Kovalchuk, Irina A.; Kornilovych, Boris Yu.; Пилипенко, И. В.; Ковальчук, И. А.; Корнилович, Б. Ю.
2014Вплив шаруватих нанонаповнювачів на перколяційні властивості систем на основі поліпропіленгліколю та карбонанотрубокЛисенков, Едуард Анатолійович; Гомза, Юрій Петрович; Яковлев, Юрій Володимирович; Клепко, Валерій Володимирович; Lysenkov, Eduard A.; Gomza, Yuriy P.; Yakovlev, Yuriy V.; Klepko, Valeriy V.; Лысенков, Э. А.; Гомза, Ю. П.; Яковлев, Ю. В.; Клепко, В. В.
2014Зниження концентрації іонів Са²⁺ у воді ультра- і нанофільтраційними керамічними мембранамиДульнева, Тетяна Юріївна; Dulneva, Tetyana Yu.; Дульнева, Т. Ю.
2014Регулювання властивостей дисперсій для їх електрокінетичної обробкиБоровіцький, Микита Юрійович; Лисенко, Лариса Леонідівна; Ринда, Олена Феліксівна; Міщук, Наталія Олексіївна; Borovitskii, Mykyta Yu.; Lysenko, Larysa L.; Rynda, Olena Ph.; Mishchuk, Nataliya O.; Боровицкий, Н. Ю.; Лысенко, Л. Л.; Рында, Е. Ф.; Мищук, Н. А.
2014Обґрунтування методики визначення енергоефективності гравітаційної поличної сушарки для зернистих матеріалівАртюхова, Надія Олександрівна; Юхименко, Микола Петрович; Artyukhova, Nadia O.; Yukhymenko, Mykola P.; Артюхова, Н. А.; Юхименко, Н. П.
2014Дослідження алельного поліморфізму генів Bmy1 і LOX-1 ячменю, пов’язаних із пивоварними характеристиками зернаШаверський, Антон Андрійович; Степаненко, Антон Ігорович; Жолнер, Лілія Григорівна; Поліщук, Сергій Сергійович; Моргун, Богдан Володимирович; Shaverskyi, Anton A.; Stepanenko, Anton І.; Zholner, Liliya G.; Polishchuk, Serhii S.; Morgun, Bogdan V.; Шаверский, А. А.; Степаненко, А. И.; Жолнер, Л. Г.; Полищук, С. С.; Моргун, Б. В.
2014Розробка синтетичних миючих засобів з антисептичним ефектомТодосійчук, Т. С.; Todosiichuk, T. S.; Тодосийчук, Т. С.
2014Виявлення алельних варіантів гена Wax серед вітчизняних і зарубіжних сортів ячменюСтепаненко, Олена Василівна; Моргун, Богдан Володимирович; Рибалка, Олександр Ілліч; Степаненко, Антон Ігорович; Кузьмінський, Євгеній Васильович; Stepanenko, Olena V.; Morgun, Bogdan V.; Rybalka, Oleksandr I.; Stepanenko, Anton І.; Kuzminskiy, Evhenii V.; Степаненко, Е. В.; Моргун, Б. В.; Рыбалка, А. И.; Степаненко, А. И.; Кузьминский, Е. В.
2014Динаміка росту і накопичення рибофлавіну аскоміцетом Eremothecium ashbyi Guillier.Поліщук, Валентина Юріївна; Маланюк, Маргарита Ігорівна; Дуган, Олексій Мартем’янович; Polishchuk, Valentyna Yu.; Malanyuk, Margarita I.; Dugan, Alexey M.; Полищук, В. Ю.; Маланюк, М. И.; Дуган, А. М.
2014Фермент ліпаза: аналіз галузей використання, продуцентів, способів одержанняПєскова, Лілія Олександрівна; Дехтяренко, Наталія Віталіївна; Peskova, Liliya O.; Dekhtiarenko, Natalia V.; Пескова, Л. А.; Дехтяренко, Н. В.
2014Імуномодулювальні властивості пробіотика на основі молочнокислих бактерій та рослинного компонентаОрябінська, Лариса Борисівна; Прасанна, Д. Белюр; Лазаренко, Людмила Миколаївна; Дуган, Олексій Мартем’янович; Oryabinska, Larysa B.; Prasanna, D. Belur; Lazarenko, Ludmyla M.; Dugan, Alexey M.; Орябинская, Л. Б.; Прасанна, Б. Д.; Лазаренко, Л. Н.; Дуган, А. М.
2014Вплив джерел вуглецю і азоту в живильних середовищах на накопичення біомаси базидіальними лікарськими грибами роду Trametes (Fr.)Клечак, Інна Рішардівна; Бісько, Ніна Анатоліївна; Митропольська, Надія Юріївна; Антоненко, Лариса Олександрівна; Klechak, Inna R.; Bisko, Nina A.; Mytropolska, Nadija Yu.; Antonenko, Larysa O.; Клечак, И. Р.; Бисько, Н. А.; Митропольская, Н. Ю.; Антоненко, Л. А.
2014Дослідження електричної активності нейронів культури гіпокампаКазмірчук, Катерина Анатоліївна; Москалюк, Анастасія Олександрівна; Кузьмінський, Євгеній Васильович; Kazmirchuk, Kateryna A.; Moskaliyk, Anastasia O.; Kuzminskyi, Evhenii V.; Казмирчук, Е. А.; Москалюк, А. А.; Кузьминский, Е. В.
2014Підбір складу живильного середовища на основі екстракту бурякового жому для культивування Laetiporus sulphureusДзигун, Лариса Петрівна; Палюшок, Оксана Анатоліївна; Чуднівець, Олександра Миколаївна; Dzyhun, Larysa P.; Palyushok, Oksana A.; Chudnivets, Olexandra M.; Дзыгун, Л. П.; Палюшок, О. А.; Чуднивец, О. М.
2014Застосування магнітотерапії для лікування захворювань серцево-судинної системиДелавар-Касмаі, Мохаммад; Шликов, Владислав Валентинович; Delavar-Kasmai, Mohammad; Shlykov, Vladislav V.; Делавар-Касмаи, Мохаммад; Шлыков, В. В.
2014Агробактерії як потенційні продуценти магніточутливих наноструктурГоробець, Світлана Василівна; Сорокіна, Любов Валеріївна; Овсієнко, Тамара Володимирівна; Gorobets, Svitlana V.; Sorokina, Liubov V.; Ovsienko, Tamara V.; Горобец, С. В.; Сорокина, Л. В.; Овсиенко, Т. В.
2014Математичне моделювання продукування метану в процесі ферментаціїГолуб, Наталія Борисівна; Козловець, Олександр Анатолійович; Golub, Nataliya B.; Kozlovets, Alexander A.; Голуб, Н. Б.; Козловец, А. А.
2014Білки теплового шоку: роль у формуванні імунної відповідіГалкін, Олександр Юрійович; Казмірчук, Віра Євстафіївна; Метальнікова, Наталія Петрівна; Galkin, Alexander Yu.; Kazmirchuk, Vera Eu.; Metalnikova, Natalia P.; Галкин, А. Ю.; Казмирчук, В. Е.; Метальникова, Н. П.
2014Культивування вищого базидіального гриба Schizophyllum commune на агаризованих поживних середовищахБухало, Ася Сергіївна; Ліновицька, Віта Михайлівна; Buchalo, Asya S.; Linovytska, Vita M.; Бухало, А. С.; Линовицкая, В. М.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19