Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/927
Title: Поверхневі явища та дисперсні системи
Keywords: дисперсні системи
хімія поверхневих явищ
дисперсна фаза
адсорбція
рівняння ізотерми адсорбції Гіббса
правило Траубе
рівняння Ленгмюра
капілярна конденсація
явище капілярного гістерезису
десорбція
будова колоїдних міцел
коагуляція колоїдних систем
Issue Date: 2011
Citation: Поверхневі явища та дисперсні системи [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» усіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. С. Бережницька, М. Є. Пономарьов, І. О. Ренський [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,66 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: У даних методичних вказівках викладено питання теорії в об’ємі, що необхідний для правильного виконання розрахунків, наведено розв’язки типових задач та варіанти завдань для домашнього виконання.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/927
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ФХ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-230.doc
  Restricted Access
1.7 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.