Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9311
Title: Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
Keywords: енергосистеми
автоматизація енергосистем
релейний захист
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи (для студентів денної форми навчання), домашньої контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання). Розрахунок параметрів пристроїв АПВ, АВР для напряму підготовки 6.050701 «Електротехнiка та електротехнології», програма професійного спрямування «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. О. Дмитренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 301 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 22 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9311
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_KR_ORZA.pdf
  Restricted Access
301.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.