Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9321
Title: Релейний захист. Частина 1. Основи релейного захисту. Основи релейного захисту та автоматизації електричних систем
Authors: Дмитренко, Олександр Олексійович
Keywords: вибір трансформаторів струму
релейний захист
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Релейний захист. Частина 1. Основи релейного захисту. Основи релейного захисту та автоматизації електричних систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання модульної контрольної робот (для студентів денної форми навчання), домашньої контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання). Розрахунок параметрів спрацювання захистів за струмом електричних мереж 6 – 35 кВ 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» програма професійного спрямування: системи управління виробництвом та розподілом електроенергії; електричні станції; техніка та електрофізика високих напруг; відновлювані джерела енергії / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. О. Дмитренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 564 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 49 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9321
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV _Releynyi_zaxyst.pdf
  Restricted Access
564.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.