Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9331
Title: Релейний захист. Частина 2: Електромеханічні та мікроелектронні пристрої РЗА
Keywords: релейний захист
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Релейний захист. Частина 2: Електромеханічні та мікроелектронні пристрої РЗА [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт електромеханічні та мікроелектронні пристрої РЗА для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» програми професійного спрямування «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. О. Дмитренко, В. М. Хлистов, В. В. Заколодяжний [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,83 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 56 с. – Назва з екрана
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9331
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_LR_RZ_2.pdf
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.