Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9337
Title: Релейний захист. Частина 2: Основи релейного захисту
Keywords: релейний захист
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Релейний захист. Частина 2: Основи релейного захисту [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково–графічної роботи «Дослідження двоступеневого струмового захисту з незалежною витримкою часу» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехнiка та електротехнології», програма професійного спрямування «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії», «Електричні станції» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. О. Дмитренко, В. М. Хлистов. – Електронні текстові дані (1 файл: 497 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 14 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9337
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_RGR_PZ_2.pdf
  Restricted Access
497.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.