Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9341
Title: Цифрова електроніка
Keywords: програмування мікроконтролерів серії ATmega фірми Atmel
основи розроблення програм
підключення периферійних пристроїв
дослідження засобів програмування мікроконтролерів
дослідження інтерфейсу USART
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Цифрова електроніка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» програми професійного спрямування «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Тимохін, Д. В. Настенко, А. Б. Нестерко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,17 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 75 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9341
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_LR_Tsufrova_elektronika.pdf
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.