Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9348
Title: Історія іноземної мови
Authors: Труцуненко, Ірина Іванівна
Keywords: зміст лекцій
завдання для СРС
зміст семінарських занять
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Історія іноземної мови [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів другого курсу за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. І. Труцуненко. – Електронні текстові дані (1 файл: 203 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 32 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9348
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Istoriya_inozemnoi_movy.doc203.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.