Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9364
Title: Установки і процеси електрофізичної технології
Keywords: характеристики електророзрядного генератора озону
електророзрядний метод вимірювання температури
розподіл електричних зарядів
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Установки і процеси електрофізичної технології [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальностей 7.05070104, 8.05070104 «Техніка та електрофізика високих напруг» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Бржезицький, Я. О. Гаран. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,62 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 76 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9364
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ustanovku_protsy_elektrofiz_texnologiy.doc
  Restricted Access
7.81 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.