Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9368
Title: Аналітична динаміка. Динаміка плоскопаралельного руху системи твердих тіл
Authors: Чкалов, Олексій Валерійович
Бабаєв, Олександр Арташесович
Keywords: математичні моделі системи твердих тіл
загальні теореми динаміки
загальні рівняння динаміки
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Аналітична динаміка. Динаміка плоскопаралельного руху системи твердих тіл [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напрямку підготовки 7.01050202, 8.01050202 «Комп'ютеризовані системи управління та автоматики» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Чкалов, О. А. Бабаєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,01 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 37 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9368
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DKR_Analityzna_dynamika.doc
  Restricted Access
1.04 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.