Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/94
Title: Комп'ютерні мережі контролю
Authors: Кобильнік, Катерина Олегівна
Keywords: комп'ютерні мережі
комп'ютерні мережі контролю
інтернет
Issue Date: 2009
Citation: Комп'ютерні мережі контролю [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Кобильнік. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,5 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/94
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E043.pdf
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.