Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9580
Title: Розробка високоефективного процесу та технологічних засад одержання екологічно чистих азотно-кальцієво-гуміново-сірковмісних добрив
Authors: Корнієнко, Я. М.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: мінерально-гумінові добрива
азотно-кальцієво-гуміново-сірковмісні добрива
гранульовані тверді композити
струменево-пульсаційний режим псевдозрідження
число псевдозрідження
фазовий перехід
коефіцієнт гранулоутворення
дисперсний склад
функція втрат якості
потужність джерела зовнішнього рециклу
швидкість теплоносія
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка високоефективного процесу та технологічних засад одержання екологічно чистих азотно-кальцієво-гуміново-сірковмісних добрив : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Я. М. Корнієнко. - К., 2013. - 178 л. + CD-ROM. - Д/б №2543-п
Abstract: Звіт про НДР “Розробка високоефективного процесу та технологічних засад одержання екологічно чистих азотно-кальцієво-гуміново-сірковмісних добрив”; 278 с., 119 рисунків, 27 таблиць, 4 додатки, 54 джерела. Об’єкт дослідження – процес утворення азотно-кальцієво-гумінових сірковмісних твердих композитів з пошаровою структурою. Метою роботи є дослідження процесів утворення азотно-кальцієво-гумінових сірковмісних твердих композитів із заданими властивостями. Метод дослідження – системні теоретичні та експериментальні дослідження, фізичне та математичне моделювання процесів та фізико-хімічні аналізи. Результати науково-дослідної роботи: Розроблено новий спосіб одержання екологічно чистих азотно-кальцієво-гуміново сірковмісних добрив з вітчизняної сировини із змінним співвідношенням поживних та стимулюючих речовин. Визначено умови формування просторового каркасу з мікрокристалів сульфату амонію при ізотермічній масовій кристалізації в присутності домішок карбонату кальцію та гумінових компонентів, необхідних для забезпечення рівномірності розподілення компонентів по всьому об’єму гранул сферо подібної форми розміром (1,5…4,5) мм та міцністю більше 10 Н на гранулу, зокрема для азотно-кальцієво-гуміново сірковмісних добрив складу N:Ca:Гa:S=18:7:1:21 та інших рецептур. Запропоновано нові технологічні рішення щодо концепції газорозподільного пристрою та камери гранулятора, які були реалізовані на створеній пілотній установці. Визначено гідродинамічні умови струменево-пульсаційного режиму псевдозрідження при якому ефективність процесу зневоднення збільшується в 1,8 рази в порівнянні з традиційним барботажним режимом псевдо зрідження. Розроблені технологічні засади одержання азотно-кальцієво-гуміново сірковмісних добрив та конструктивно технологічна концепція нового промислового апарата. Вперше розроблено нові методи розрахунку апаратів з струменеві-пульсаційними режимами псевдозрідження. Практичне використання розробки дозволить одержати азотно-кальцієво-гуміново сірковмісні добрива з вітчизняної сировини та сприятиме збереження екологічної рівноваги, при підвищенні врожайності сільськогосподарських культур на (20…30)% та суттєвому покращенні якісних характеристик продуктової частини врожаю, що підтверджено агродослідженнями, проведеними фахівцями Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Gov't Doc #: 0112U001580
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9580
Other Identifiers: КВНТД І.2 15.17.04
Д/б №2543-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
titul.docx
  Restricted Access
18.07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
referat.docx
  Restricted Access
17.74 kBMicrosoft Word XMLView/Open
zmist.docx
  Restricted Access
27.79 kBMicrosoft Word XMLView/Open
rozdil 1.docx
  Restricted Access
2.78 MBMicrosoft Word XMLView/Open
rozdil 2.docx
  Restricted Access
2 MBMicrosoft Word XMLView/Open
rozdil 3.docx
  Restricted Access
5.69 MBMicrosoft Word XMLView/Open
rozdil 4.docx
  Restricted Access
2.12 MBMicrosoft Word XMLView/Open
perelik posilan.docx
  Restricted Access
24.02 kBMicrosoft Word XMLView/Open
dodatok 1.docx
  Restricted Access
183.05 kBMicrosoft Word XMLView/Open
dodatok 2.docx
  Restricted Access
38.26 kBMicrosoft Word XMLView/Open
dodatok 3.docx
  Restricted Access
168.92 kBMicrosoft Word XMLView/Open
dodatok 4.docx
  Restricted Access
1.57 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.