Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/959
Title: Хімія
Keywords: хімія
хімічна кінетика
хімічна рівновага
окисно-відновні процеси
Issue Date: 2011
Citation: Хімія [Електронний ресурс] : збірник завдань до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів зварювального факультету / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Князєва, В. А. Потаскалов. – Електронні текстові дані (1 файл: 747 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: В розрахункових роботах запропоновані теоретичні та практичні завдання по найважливіших темах курсу, які пов'язані з профілем обраної спеціальності, а саме: «Основні поняття хімії», «Окисно-відновні процеси», «Елементи хімічної термодинаміки», «Хімічна кінетика та рівновага». Розрахункові роботи дозволяють використати отримані теоретичні знання для розв'язання конкретних практичних завдань, які наведені в умові роботи.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/959
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ЗНХ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-254.doc
  Restricted Access
747 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.