Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/960
Title: Обчислювальна математика–1
Authors: Абакумова, О. О.
Keywords: обчислювальна математика
теорія похибок
апроксимація функцій
інтерполяція з рівновіддаленими вузлами
числове диференціювання
числове інтегрування
алгебра матриць
обертання матриць
мова С++
Issue Date: 2011
Citation: Абакумова, О. О. Обчислювальна математика–1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи» / О. О. Абакумова ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 2,34 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки містять роз’яснення щодо виконання 8 практичних робіт, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни «Обчислювальна математика 1». Кожна робота містить 30 варіантів завдань однакового ступеню складності та необхідні теоретичні відомості. Для кожної роботи наводиться зразок її виконання та оформлення, а також приклад програмної реалізації мовою С++. В кінці кожної роботи пропонуються контрольні питання для самоперевірки.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/960
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-255.doc
  Restricted Access
2.4 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.