Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9650
Title: Дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу з урахуванням вимог до завадостійкості
Advisors: Кравчук, С. О.
Keywords: телекомунікайна система широкосмувого радіодоступу
пропускна здатність
просторово-часове мультиплексування
завадостійкість
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу з урахуванням вимог до завадостійкості : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. О. Кравчук. - К., 2013. - 375 л. + CD-ROM. - Д/б №2406-ф
Abstract: Звіт про НДР: 373 с., 51 рис., 11 табл., 252 джерел. Розроблено новий узагальнений комплексний підхід до розробки ефективних методів підвищення пропускної здатності (ПЗ) систем широкосмугового радіодоступу (СШР) при забезпеченні необхідної завадостійкості та якості обслуговування, що базується на взаємодії смугового і енергетичного ресурсів системи. Запропоновані методи підвищення ПЗ СШР базуються на математичних моделях, процедурних, структурних та системних рішеннях, отриманих з урахуванням впливу на характеристики системи змінного у часі радіоканалу із завмираннями. При цьому, зокрема, розроблені математичні та імітаційні моделі каналу із плоскими та частотно-селективними завмираннями, математичні моделі статистик 2-го порядку каналу із завмираннями при просторовому мультиплексуванні, математичні моделі імовірності бітової помилки для різних видів завмирань каналу, запропоновано метод і модель багатокористувацьких систем із врахуванням переривання зв’язку, метод розподілу радіоресурсу прямого каналу системи з OFDMA з урахуванням часткового знання інформації про стан каналу, алгоритм оцінки каналу з адаптацією до рівня селективності, метод оцінки впливу розмежування параметрів доступу до каналу, визначені шляхи та методи підвищення пропускної здатності СШР при забезпеченні необхідної завадостійкості. У практичному плані створено: відповідне програмне забезпечення для розрахунку розроблених аналітичних виразів та математичних моделей. Впровадження розроблених наукових засад дозволить створити новітні ефективні високошвидкісні СШР наступного покоління.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9650
Gov't Doc #: -
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2406-ф.doc
  Restricted Access
38.31 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.