Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/969
Title: Комп'ютерна електроніка: Електроніка і мікросхемотехніка: Розділ «Елементна база комп'ютерної електроніки та аналогові електронні пристрої»
Authors: Новацький, Анатолій Олександрович
Keywords: напівпровідникові діоди
транзистори
тиристори
оптоелектроніка
мікроелектроніка
підсилювачі змінного струму
операційні підсилювачі
електричні фільтри
Issue Date: 2011
Citation: Комп'ютерна електроніка: Електроніка і мікросхемотехніка: Розділ «Елементна база комп'ютерної електроніки та аналогові електронні пристрої» [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. О. Новацький. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,26 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: У конспекті розглядаються аналогові електронні елементи та пристрої. Робота містить 6 лекцій, у яких розглянуто такі питання: напівпровідникові діоди; біполярні та польові транзистори; тиристори; оптоелектронні пристрої; класифікація та основні показники роботи підсилювачів; підсилювальні каскади змінного струму на біполярних та польових транзисторах; підсилювачі постійного струму; операційні підсилювачі (ОП); зворотні зв‘язки у підсилювачах; підсилювальні каскади на основі ОП; підсилювачі потужності; генератори синусоїдних коливань; активні фільтри низьких, високих частот та смугові; випрямлячі та стабілізатори напруги живлення.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/969
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-275.pdf
  Restricted Access
4.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.