Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9693
Title: Випробування відцентрового вентилятора
Keywords: відцентрові вентилятори
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Випробування відцентрового вентилятора [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу «Нагнітачі та теплові двигуни» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. З. Абдулін, О. А. Сірий. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,01 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 27 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9693
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ТЕУТ і АЕС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nagnitachi_LR.doc
  Restricted Access
1.04 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.