Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9723
Title: Теоретична механіка. Динаміка. Дослідження руху механічної системи з двома степенями вільності
Keywords: теоретична механіка
динаміка
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Теоретична механіка. Динаміка. Дослідження руху механічної системи з двома степенями вільності [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051101 «Авіа- та ракетобудування» усіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Ф. Кришталь. – Електронні текстові дані (1 файл: 808 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 32 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9723
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FAKS_TM_CURS_WORK.pdf
  Restricted Access
808.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.