Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/975
Title: Економіка праці та соціально-трудові відносини
Keywords: нормування праці
персонал підприємства
продуктивність праці
організація оплати праці
ринок праці
соціально-трудові відносини
Issue Date: 2011
Citation: Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. І. Кривда, Н. О. Черненко. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,49 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: В методичних вказівках до самостійної роботи студентів з курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини» викладено теоретичні основи та практичні методи дослідження соціально-економічних та виробничих відносин на рівні підприємств, організацій.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/975
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КМЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-305.doc
  Restricted Access
1.53 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.