Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/985
Title: Метрологія вимірювань
Keywords: метрологія вимірювань
Issue Date: 2011
Citation: Метрологія вимірювань [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. А. Затока. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,14 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: В методичних вказівках наведені короткі теоретичні відомості та приклади розв'язання типових завдань розрахунково-графічної роботи.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/985
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-324.doc
  Restricted Access
1.18 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.