Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/98
Title: Технологія та устаткування спеціальної електрометалургії
Authors: Ремізов, Геннадій Олександрович
Готвянський, Юрій Якович
Холодченко, Анна Івановна
Keywords: спеціальна електрометалургія
вакуумно-дуговий переплав
плавильні агрегати
устаткування спеціальної електрометалургії
характеристики плавильних агрегатів
конструкції плавильних агрегатів
Issue Date: 2009
Citation: Технологія та устаткування спеціальної електрометалургії: Вакуумно-дуговий переплав: конструкції та характеристики плавильних агрегатів [Електронний ресурс] : навчальний наочний посібник до вивчення кредитних модулів, самостійної роботи студентів, курсового та дипломного проектування за напрямами підготовки 6.050401 «Металургія», 6.050402 «Ливарне виробництво» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський, А. І. Холодченко. - Електронні текстові дані (1 файл: 11 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.
Abstract: В атласі узагальнені сучасні науково – технічні розробки провідних підприємств і науково дослідних інститутів стосовно технології та устаткування дугової вакуумної плавки.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/98
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E008.doc
  Restricted Access
11.54 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.