Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/993
Title: Палітурно-брошурувальні процеси
Keywords: курсовий проект
брошурувально-палітурне виробництво
Issue Date: 2011
Citation: Палітурно-брошурувальні процеси [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» видавничо-поліграфічного інституту / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Гуменюк, А. І. Степанець. – Електронні текстові дані (1 файл: 512 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/993
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-350.doc
  Restricted Access
512.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.