Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2748
Title: Тепломасообмін. Теплопровідність та конвективний теплообмін
Keywords: тепломасообмін
теплопровідність
конвективний теплообмін
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Тепломасообмін. Теплопровідність та конвективний теплообмін [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування», програми професійного спрямування «Котли і реактори» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Туз, Н. Л. Лебедь. – Електронні текстові дані (1 файл: 253 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 18 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2748
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АЕС і ІТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teplomasoobmin.doc
  Restricted Access
253.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.