Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12700
Title: Конспект лекцій кредитного модуля «Інтегральне числення функції однієї змінної. Диференціальні рівняння» (Вища математика-2) для напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»
Keywords: вища математика
інтегральне числення
диференціальні рівняння
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Конспект лекцій кредитного модуля «Інтегральне числення функції однієї змінної. Диференціальні рівняння» (Вища математика-2) для напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. І. Кушлик-Дивульська. − Електронні текстові данні (1 файл: 3,68 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 241 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12700
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КМФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konspekt_lektsij.pdf3.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.